Vzw Rouwkost

Auteur:Luc degeyndt

13 juli 2021

HISTORIEK

Als slachtofferbejegenaar bij de lokale politie dienden wij slachtoffers en nabestaanden op te vangen. Onze ervaring was dat heel wat ouder(s) vragen hadden over de manier om hun kinderen te helpen het verlies te verwerken.

In 2012 groeide het idee om een hulpmiddel te maken voor ouder(s) en kinderen tot 12 jaar die iemand dierbaar, verloren hadden. Een doosje, “de eerste troost” met diverse praktische voorwerpen in, werd ontworpen met de bedoeling dit gratis af te geven aan het gezin. Een uitgeverij werd gevonden alsook de financiële middelen om dit in productie te laten gaan. De inhoud werd ook in het Frans vertaald waarna het aangekocht kon worden door politie en hulpverlening over het hele land. Ook scholen en ziekenhuizen kochten dit aan om kinderen te helpen.

Omdat de opmerking gemaakt werd dat er nu iets bestond voor kinderen doch dat pubers en adolescenten vaak in de kou bleven, werd in 2017 “Rouwkost.be” uitgewerkt. Dit is een website voor jongeren tot 23 jaar met veel praktische informatie hoe kan omgegaan worden met een verlies. Met de financiële steun van de provincie Vlaams Brabant, werd de website eind 2017 gelanceerd.

Begin 2017 besliste de uitgeverij de productie van het doosje stop te zetten.      In 2019 hebben wij dan de website “Eerstetroost.be” gelanceerd met heel veel praktische informatie hoe je kinderen kunt helpen. Aanvullend werd het doosje vervangen door een pakketje met een opvouwbaar doosje en de tools: een zorgenpopje, een speelgoedgsm-etje, een emotiemeter, stickertjes, een brochure voor ouders, een dagboekje, kleurpotloodjes en een armbandje. Aanvankelijk werd dit gratis ter beschikking gesteld aan nabestaanden, scholen en hulpverlening. Na verloop van tijd werd dit (financieel) onhoudbaar en werd in augustus 2020 besloten om dit voor een miniem bedrag aan te bieden. Voor nabestaanden blijft het gratis!

In 2018 werd besloten om vzw Rouwkost op te richten. De bestuursleden kan je terug vinden in de rubriek “over ons”

Dankzij giften en steun van de Vlaamse overheid is vzw Rouwkost inmiddels een gezonde organisatie dat een degelijk hulpaanbod heeft voor kinderen, ouder(s) en jonge mensen die nabestaande zijn na het verlies van een dierbare.

DOEL

Vzw Rouwkost is een vereniging die twee internetplatforms bezit en beheert met als doel het informeren van kinderen, hun ouders en jonge mensen op welke manier ze kunnen omgaan met een plots verlies van een dierbare en welke hulpverlening er is in Vlaanderen.  

Rouwkost.be is een portaalsite dat een eerste hulp wil bieden in het verwerkingsproces van jonge mensen tussen 13 en 23 jaar. Er is veel praktische informatie te vinden hoe je kan omgaan met rouw. Ook wat dit met je doet, welke gevoelens je kan en wat kan helpen. Tenslotte is er ook een overzicht van de diverse hulpverleningsdiensten in Vlaanderen.

Eerstetroost.be bevat informatie over het verwerken van een verlies voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Kinderen. Ouder(s) worden geïnformeerd op welke manier ze kunnen omgaan met hun kind(-eren) en welke hulpmiddelen en werkvormen er bestaan en gebruikt kunnen worden om hen te helpen.

REALISATIES

Vzw Rouwkost:  Organiseren van activiteiten om naambekendheid en financiële middelen te verwerven.                                                            Financiële steun van de Vlaamse Overheid bekomen.

Eerstetroost.be: Pakketjes met praktische hulpmiddelen voor kinderen tot 12 jaar verzenden na bestelling                                                       Een kort animatiefilmpje voor 5-6 jarigen over de betekenis van “dood zijn”                                                                                     Aanbieden van een gepaste vorming aan mensen die met kinderen werken (leerkrachten kleuter- en                                    lagere school)

Rouwkost.be:      Een filmpje gemaakt met getuigenissen van 6 jonge mensen hoe zij met verlies omgegaan zijn.                                               Het vernieuwen van de website.                                                                                                                                                                       Aanbieden van een gepaste vorming aan jonge mensen in het middelbaar onderwijs

Get In Touch

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gerelateerde posts

Blijft op de hoogte van het laatste nieuws & acties

bekijk onze webshop

Steun onze VZW door een van onze goodies aan te kopen of een donatie te maken

Nieuwsbrief

Schijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Volg Ons

Volg ons op een van volgende kanalen

ROUWKOST

 

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost                          Info@rouwkost.be
Rekeningnummer: BE91 7360 6896 8276                                     Bic-code: KREDBEBB 

privacy verklaring

 

 

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons