Werking naargelang de oorzaak van het overlijden

Auteur:Rouwkost

31 oktober 2021

Bij zelfdoding

Wanneer iemand dood wordt gevonden, gaat politie steeds de omstandigheden onderzoeken. Ook al lijkt het duidelijk om een zelfdoding te gaan, toch gaat de politie proberen na te gaan of er geen andere personen bij betrokken zijn.

Dit politioneel onderzoek kan – afhankelijk van de omstandigheden – bestaan uit foto’s nemen, buren bevragen, sporen onderzoeken, de plaats onderzoeken en beschrijven, eventueel telefonieonderzoek, sociale media checken enz. om zo te onderzoeken of iemand daadwerkelijk zijn/haar leven wilde beëindigen.

Op verzoek van de parketmagistraat kunnen een wetsdokter en mensen van het labo op de plaats van het overlijden te komen om alle sporen op de plaats en/of het lichaam, te onderzoeken. De wetsdokter zal eerst een uitwendig onderzoek doen op het lichaam om eventuele sporen van geweld of manipulaties op te zoeken.

Als de doodsoorzaak niet vast te stellen is op basis van dit uitwendig onderzoek, dan kan het parket beslissen om een inwendige autopsie (onderzoek van de organen, urine,…) uit te voeren. Dit gebeurt in een speciaal uitgeruste ruimte, meestal in een universitair ziekenhuis waar het lichaam ook inwendig nader onderzocht wordt.

De resultaten van dit onderzoek worden soms pas na meerdere dagen bekendgemaakt.

Soms doet het gerechtelijk laboratorium een toxicologisch onderzoek van stalen die de wetsdokter afnam tijdens de autopsie. Daarbij kijken ze naar het bloed of de urine om na te gaan of er sporen in zitten van alcohol, drugs, medicatie, gif of andere gevaarlijke stoffen.

Voor meer inlichtingen over de doodsoorzaak kan je contact opnemen met de dienst slachtofferonthaal. De justitieassistenten van deze dienst zullen aan de parketmagistraat die het onderzoek voert vragen welke informatie al meegedeeld kan worden aan de nabestaanden. In principe is het onderzoek immers geheim, maar de magistraat kan toelating geven om bepaalde gegevens (bijvoorbeeld de doodsoorzaak) al mee te delen aan de nabestaanden.

Meer gedetailleerde gegevens kan je later bekomen door het lezen van het dossier. (Zie rechten van de nabestaanden.)

Afscheidsbrief

Als de overledene een afscheidsbrief nagelaten heeft, zal de politie deze ‘in beslag nemen’. Dit wil zeggen dat zij deze zullen bijhouden en onderzoeken op inhoud en eventueel – op vraag van het parket – op sporen zoals vingerafdrukken en analyse van het handschrift.

Als alle onderzoeken afgerond zijn en er geen onduidelijkheden meer zijn over de omstandigheden van het overlijden, kan de parketmagistraat beslissen om de originele brief terug te geven aan de nabestaanden. Er zal dan een kopie van de brief bij het dossier gestoken worden.

Als het niet mogelijk is om de originele afscheidsbrief te krijgen, dan kan er je wel een kopie bezorgd worden.

Indien je hierover nog vragen hebt, neem dan contact op met de lokale politie of de slachtofferbejegenaar.

Hulpverlening

Als de overledene een afscheidsbrief nagelaten heeft, zal de politie deze ‘in beslag nemen’. Dit wil zeggen dat zij deze zullen bijhouden en onderzoeken op inhoud en eventueel – op vraag van het parket – op sporen zoals vingerafdrukken en analyse van het handschrift.

Als alle onderzoeken afgerond zijn en er geen onduidelijkheden meer zijn over de omstandigheden van het overlijden, kan de parketmagistraat beslissen om de originele brief terug te geven aan de nabestaanden. Er zal dan een kopie van de brief bij het dossier gestoken worden.

Als het niet mogelijk is om de originele afscheidsbrief te krijgen, dan kan er je wel een kopie bezorgd worden.

Indien je hierover nog vragen hebt, neem dan contact op met de lokale politie of de slachtofferbejegenaar.

Verkeersongeval

ls iemand overleden is in een verkeersongeval, dan zal de politie de omstandigheden nauwgezet onderzoeken.

Zij doen dit door alles op te meten en uit te tekenen.

Zij zullen slachtoffers en/of getuigen verhoren.

Het parket kan beslissen om een verkeersdeskundige te laten komen die alles tot in de details zal onderzoeken en zal trachten een beeld te krijgen van de juiste omstandigheden van de aanrijding. Hij of zij kijkt daarvoor naar de remsporen, snelheid, afgelegd traject, weersomstandigheden, enz.

Kan een betrokken bestuurder niet onmiddellijk verhoord worden (bv. zwaar gekwetst, coma, …) dan zal deze op een later tijdstip ondervraagd worden.

Ook hier kan het zijn dat het parket beslist om bepaalde voorwerpen (bv. gsm) in beslag te nemen om de omstandigheden van een verkeersongeval te onderzoeken.

Hulpverlening bij verkeersongeval

Ook bij een verkeersongeval kan je voor opvang terecht bij de dienst slachtofferhulp bij het CAW.

Nabestaanden en slachtoffers van verkeersongevallen kunnen ook terecht bij vzw RondPunt waar lotgenoten met mekaar in contact kunnen komen in een zelfhulpgroep. Dat zijn mensen die elkaar helpen en begrijpen omdat ze hetzelfde meegemaakt hebben.

RondPunt heeft, in samenwerking met vzw Zebra, een praktische gids gemaakt: ‘Als het verkeer je raakt’. Hierin vind je alle mogelijke informatie die te maken heeft met een verkeersongeval. Je kan die gratis krijgen van de slachtofferbejegenaar van je politiezone of bestellen via https://rondpunt.be/vorming-producten/producten/

Meer informatie vind je op de website van RondPunt: https://rondpunt.be/over-ons/over-rondpunt/

Afhankelijk van de situatie kan je ook terecht bij het OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) http://www.ovk.be/ ; bijvoorbeeld als je een broer of zus verloren hebt in een verkeersongeval.

Er bestaat ook een dienst ‘Moderator’, die de slachtoffers en veroorzakers van een verkeersongeval (als ze beiden akkoord zijn) met elkaar in contact brengt. Zo kan je vragen stellen of opmerkingen uitwisselen, en dat kan helpen om je verlies te verwerken.

www.moderator.be

Verdacht overlijden

Als iemand dood gevonden wordt en de politie kan niet direct een doodsoorzaak vinden, dan wordt dit beschouwd als een ‘verdacht overlijden’. Het overlijden zal steeds moeten vastgesteld worden door een dokter. Als de dokter geen onmiddellijke doodsoorzaak vindt, zal hij of zij de politie verwittigen. Die zal contact opnemen met het parket.

Het parket kan, afhankelijk van de omstandigheden, bijkomend onderzoek laten uitvoeren. Zij kunnen vragen aan de politie om de plaats af te sluiten, om een buurtonderzoek (vragen stellen aan de mensen die in de buurt wonen) uit te voeren, enz. Een verdacht overlijden houdt niet noodzakelijk in dat er kwaad opzet mee gemoeid is zoals bijvoorbeeld ‘moord’ of ‘doodslag’.

Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een gewelddadig overlijden, kan het parket in bepaalde gevallen een onderzoeksrechter aanstellen, die dan verantwoordelijk is voor het onderzoek en dit verder zal opvolgen.

Natuurlijk overlijden

Als blijkt dat het overlijden het gevolg is van een natuurlijke oorzaak (bijvoorbeeld ziekte of een hartstilstand) komt de dienst slachtofferbejegening van de politie in principe niet meer tussenbeide. Uiteraard kunnen er gevallen zijn waarin dit wel nog kan, bijvoorbeeld voor kinderen die rechtstreeks betrokken zijn bij het overlijden of voor getuigen die de persoon gevonden hebben en heel erg overstuur zijn. In die gevallen kan je wel terecht bij de slachtofferbejegenaar, die je doorverwijst naar de hulpverlening, veelal de dienst slachtofferhulp. Deze dienst geeft je zo snel mogelijk hulp, normaal gezien binnen de 3 dagen.

2 Reacties

 1. Linda Demeire

  Waar kan ik terecht voor hulp bij het rouwen om mijn zoon , die is een natuurlijke dood gestorven op 30 september 2022 op de leeftijd van 45 jaar , ik woon in Aalter maar nergens vindt ik dichtbij huis iets waar ik naartoe kan of een praatgroep waar nog mensen zijn die een kind verloren hebben op die leeftijd , gelijk waar ik zoek gaat het om jonge kinderen .
  Ik hoop dat u mij misschien kan verder helpen

  Antwoord
  • Luc degeyndt

   Beste Linda,

   Mogen wij vooreerst ons medeleven betonen voor wat je overkomen is. Een kind, van welke leeftijd ook, verliezen, blijft zwaar om dragen.
   Zoals je opmerkt zijn er inderdaad niet echt praatgroepen of hulpmogelijkheden voor mensen die rouwen om geliefden die een natuurlijke dood gestorven zijn.
   Je kan eventueel wel terecht bij het CAW via het huis van het kind Huis van het Kind: Europalaan 22, 9880Aalter tel.09 325 22 00 E-mail huisvanhetkind@aalter.be.
   Ook teleonthaal op nr. 106 is ook bereid te luisteren naar jouw verhaal.
   Misschien vind je verder op onze website nog manieren om om te gaan met rouw.

   Alvast veel moed en troost gewenst namens vzw Rouwkost!!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

gerelateerde posts

Rechten van de nabestaanden

Rechten van de nabestaanden

Als nabestaande heb je niet enkel plichten maar ook rechten. Zo mag je bijvoorbeeld contact opnemen met iemand van het parket, mag je waardig afscheid nemen, het dossier inkijken, het origineel van een afscheidsbrief krijgen, enz.

De richtlijnen van de minister van justitie en binnenlandse zaken staan in een ‘omzendbrief Col 17/2012’ over het respectvol omgaan met een overledene, het overlijden meedelen en de plaats van de feiten schoonmaken hebben ze ook een omzendbrief opgesteld.

Meer uitleg vind je in de onderstaande rubrieken.

Algemene gang van zaken

Algemene gang van zaken

Eerste Vaststelling Als iemand sterft door iets anders dan ziekte, ouderdom of een andere natuurlijke oorzaak, dan is dat een...

Blijft op de hoogte van het laatste nieuws & acties

bekijk onze webshop

Steun onze VZW door een van onze goodies aan te kopen of een donatie te maken

Nieuwsbrief

Schijf u hier in voor onze nieuwsbrief

Volg Ons

Volg ons op een van volgende kanalen

ROUWKOST

 

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost                          Info@rouwkost.be
Rekeningnummer: BE91 7360 6896 8276                                     Bic-code: KREDBEBB 

privacy verklaring

 

 

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

 • Politiezone AMOW
 • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons