Over ons

Over ons

Vzw Rouwkost is een vereniging bestaande uit 6 mensen die elk vanuit een verschillende invalshoek het rouwen benaderen en trachten anderen te helpen.

 Hieronder vind je wat meer informatie over hen:

Luc De Geyndt

Meer dan 20 jaar werkzaam als slachtofferbejegenaar bij de lokale politie, waarvan sinds 2007 voltijds bij de PZ AMOW. Inmiddels sinds 01/05/2019 met pensioen doch nog steeds actief bezig in de vzw Rouwkost.

In samenwerking met een stagiaire maatschappelijk werk heeft Luc in 2013 de eerste troost-doos uitgewerkt om de rouwverwerking bij kinderen tot 12 jaar en hun ouders te helpen na een plots verlies.

Rouwkost is een vervolg voor een leeftijdsgroep die door slachtofferbejegenaars dikwijls, om diverse redenen, moeilijk te bereiken zijn.

Michelle Scheerlinck

Michelle is maatschappelijk assistente van opleiding.

In het kader van haar opleiding Sociaal Werk liep Michelle stage bij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie AMOW. Sindsdien werkt ze mee aan het project Rouwkost.

Door zich in te zetten voor Rouwkost.be, hoopt ze jonge nabestaanden de nodige informatie en hulp aan te bieden net wanneer ze die het hardst nodig hebben.

Arne Rotty

Na wat begon als een gewone opdracht werd het me algauw duidelijk dat een prachtig initiatief is waar ik me graag verder voor blijf inzetten.

 

Kim De Nil

In het kader van haar opleiding maatschappelijk werk, liep Kim in 2012 stage bij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie AMOW.

In samenwerking met de dienstverantwoordelijke werkte zij de “eerste troost”-doos uit om kinderen tot 12 jaar te helpen na een plots overlijden. Graag wil ze haar engagement verder zetten met de website eerstetroost.be.

Sofie Debruyckere

Sofie verloor haar 16-jarige zus in 2012. Ze hoopt dat Rouwkost hulp kan bieden aan jongeren die iemand verliezen waar ze veel om geven.

 

Evelien Meskens 

Evelien Meskens verloor in 2015 zelf haar broer door een verkeersongeval. Door mee te werken aan Rouwkost.be wil ze vooral dat jongeren die iemand belangrijk verliezen, sneller hun weg naar hulp vinden. Al is het maar door erover te praten met ouders, vrienden of andere relevante organisaties die aansluiten bij wat ze nodig hebben.

Evelien lag in 2017 aan de basis van de oprichting van vzw Rouwkost en wenst -op haar vraag- de stopzetting als lid van de vzw om zich te focussen op haar gezin.

ROUWKOST

 

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost                          Info@rouwkost.be
Rekeningnummer: BE91 7360 6896 8276                                     Bic-code: KREDBEBB 

privacy verklaring

 

 

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons