Selecteer een pagina

Over ons

Over ons

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is, zorgt dat voor heel veel vragen en gemixte gevoelens. Rouwkost.be heeft als doel een centraal platform te zijn voor rouwende jongeren die even door de bomen het bos niet meer zien en wil hen zo goed mogelijk begeleiden in dit rouwproces. Jongeren vinden hier onder meer tips over hoe om te gaan met rouwen en kunnen zich informeren over welke verschillende overheidsinstanties in welke situatie optreden. Ook ouders en scholen kunnen meer lezen over hoe ze rouwende jongeren kunnen bijstaan in dit proces.

De website kwam er op initiatief van verschillende personen. Hieronder vind je wat meer informatie over hen:

Luc De Geyndt

Meer dan 20 jaar werkzaam als slachtofferbejegenaar bij de lokale politie waarvan sinds 2007 voltijds bij de PZ AMOW.

In samenwerking met een stagiaire maatschappelijk werk heeft Luc in 2013 de eerste troost-doos uitgewerkt om de rouwverwerking bij kinderen tot 12 jaar en hun ouders te helpen na een plots verlies.

Rouwkost is een vervolg voor een leeftijdsgroep die door slachtofferbejegenaars dikwijls, om diverse redenen, moeilijk te bereiken zijn.

Michelle Scheerlinck

Michelle is 23 jaar oud en maatschappelijk assistente van opleiding.

In het kader van de opleiding Sociaal Werk liep Michelle stage bij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie AMOW. Sindsdien werkt ze mee aan het project Rouwkost.

Door zich in te zetten voor Rouwkost.be, hoopt ze jonge nabestaanden de nodige informatie en hulp aan te bieden net wanneer ze die het hardst nodig hebben.

Sofie Debruyckere

Sofie verloor haar 16-jarige zus in 2012. Ze hoopt dat Rouwkost hulp kan bieden aan jongeren die iemand verliezen waar ze veel om geven.

Evelien Meskens

Evelien Meskens is momenteel 26 jaar oud en verloor in 2015 zelf haar broer door een verkeersongeval.Door mee te werken aan Rouwkost.be wil ze vooral dat jongeren die iemand belangrijk verliezen, sneller hun weg naar hulp vinden. Al is het maar door erover te praten met ouders, vrienden of andere relevante organisaties die aansluiten bij wat ze nodig hebben.

Arne Rotty

Na wat begon als een gewone opdracht werd het me algauw duidelijk dat een prachtig initiatief is waar ik me graag verder voor blijf inzetten.

Kim De Nil

In het kader van haar opleiding maatschappelijk werk, liep Kim in 2012 stage bij de dienst slachtofferbejegening van de lokale politie AMOW.

In samenwerking met de dienstverantwoordelijke werkte zij de “eerste troost”-doos uit om kinderen tot 12 jaar te helpen na een plots overlijden.

ROUWKOST

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost
Rekeningnummer: BE41 0018 5241 0010
Bic-code: GEBABEBB

© 2018 Rouwkost.

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW 
  • vzw Ambras 
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons

Share This