Selecteer een pagina

Omgaan met rouw als vriend(in) of kennis

Hoe omgaan met een rouwende vriend(in)?

Hoe kan je het beste omgaan met een rouwende vriend(in)?

Uit een enquête bij rouwenden blijkt dat het kan helpen om samen met andere vrienden leuke activiteiten te doen om de overleden persoon te herdenken. Hier is ruimte om de persoon te herdenken op een ongedwongen manier en samen het glas te heffen, te gaan eten…
Het is niet altijd makkelijk om te lachen en plezier te maken na een overlijden. Je kan je schuldig voelen. Op die momenten is het een meerwaarde dat anderen benoemen dat het oké is om te lachen. Rouwen houdt meer in dan enkel en alleen verdrietig zijn.

Probeer te peilen wat je vriend of vriendin nodig heeft. Op sommige momenten kan de persoon geen zin hebben om erover te praten, maar dit wil niet zeggen dat dit nooit het geval gaat zijn. Vraag niet altijd zomaar ‘Hoe gaat het met jou?’ zonder dat ze de kans krijgen uitgebreid te antwoorden. Geef hen dan ook de ruimte om hier op in te gaan en de kans om te zeggen dat het niet gaat. Na verloop van tijd wordt het moeilijk om te zeggen dat het niet gaat. Men kan het gevoel hebben dat de samenleving het overlijden al vergeten is. Dit wil niet zeggen dat er geen verdriet meer is.

Luisteren helpt

Durf te vragen hoe het gaat en wees bereid om te luisteren naar het antwoord. Denk niet dat de persoon na een aantal weken of maanden niet meer wil praten over het onderwerp. Probeer de overleden persoon niet dood te zwijgen. Langs de andere kant is het ook belangrijk om te accepteren dat de persoon er liever niet over praat. Praten is belangrijk, maar moet op de juiste moment gebeuren.

Durf praten over de overleden persoon

Sommige mensen geven aan het moeilijk te hebben om een gesprek aan te gaan met nabestaanden. Vooral mensen uit de omgeving ervaren hier moeilijkheden mee. Vrienden, kennissen, buren, ouders aan de schoolpoort… willen de persoon niet belasten met hun vragen en vermijden het onderwerp liever. Slachtoffers vinden het net heel fijn wanneer je praat over de overleden persoon. Dit wil niet zeggen dat zij hier altijd over willen praten. Accepteer het wanneer de persoon hier liever niet op ingaat.

 

Probeer het niet ‘op te lossen’

Sommige mensen zijn geneigd om andere mensen hun verdriet te proberen ‘verhelpen’.
Accepteer het feit dat je hun zorgen of verdriet niet kan laten verdwijnen. Een luisterend oor betekent meer dan je zelf denkt.

 

 Laat een berichtje na op moeilijke momenten

Er zullen altijd momenten zijn die moeilijker gaan dan andere. Dagen zoals de verjaardag van de overledene, de trouwdag, dagen waarop het gemis extra groot is. Probeer deze dagen niet te vermijden, laat een berichtje na of ga eens langs.

 

 Praktische taken overnemen

‘Laat maar weten wanneer je iets nodig hebt.’ Een zin die enorm veel gezegd wordt door de omgeving, een poging om de pijn te verzachten. Uiteindelijk is de kans klein dat je een telefoontje zal krijgen met een vraag voor hulp. Indien je een handje wil toesteken, help dan met praktische zaken. Breng hen wat te eten, zorgen voor nota’s uit de les… Het gaat over kleine praktische gebaren waardoor de nabestaanden minder belast worden en die een wereld van verschil kunnen betekenen op dergelijke momenten.

Wat kan je zelf doen om te helpen?

Op dergelijke moeilijke momenten zou je het liefste iemand zijn verdriet willen wegnemen of toch een glimlach op zijn of haar gezicht toveren. Hoe hard je hiervoor ook je best kan doen, soms is de persoon hier nog niet klaar voor. Accepteer dit. Je hoeft niet altijd grootse dingen te doen om een blijvende indruk na te laten. Help met praktische zaken, kort na de gebeurtenis. Op deze manier hebben zij tijd om te rouwen, om de situatie een plaats te kunnen geven. Ga af en toe eens langs, vraag hoe het met hen gaat, maar respecteer het tempo van de nabestaanden.

Hoe de herinnering levend houden

Foto’s zijn heel belangrijk voor nabestaanden. Dit maakt het voor een aantal mensen mogelijk om de persoon dagelijks te herdenken door een glimp van hem/haar op te vangen. Je kan jaarlijks samenkomen met een aantal vrienden, bijvoorbeeld op speciale dagen zoals een verjaardag, dag van overlijden, trouwdag, enzovoort. Deze momenten kunnen een symbolische betekenis hebben, om te tonen dat je de persoon niet vergeten bent. Tijdens deze momenten kunnen er herinneringen opgehaald worden maar er kan ook gelachen worden. Iedereen vult dit moment in naar eigen wens omdat ieder persoon hier op zijn manier mee omgaat.

Je hoeft niet altijd een officieel herdenkingsmoment te plannen om de persoon te herdenken.
Er zijn heel wat mensen die samen met de andere vrienden van de overledene iets gaan eten of drinken en op deze momenten herinneringen ophalen. Je kan ook op bepaalde momenten een bloemetje op het graf leggen, alleen of samen met andere vrienden.

ROUWKOST

 

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost
Rekeningnummer: BE41 0018 5241 0010
Bic-code: GEBABEBB
Donatie

 

© 2018 Rouwkost.

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW 
  • vzw Ambras 
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons