Omgaan met rouw als vriend(in) of kennis

Hoe omgaan met een rouwende vriend(in)?

Hoe kan je het beste omgaan met een rouwende vriend(in)?

Uit een enquête bij rouwenden blijkt dat het kan helpen om samen met andere vrienden leuke activiteiten te doen om de overleden persoon te herdenken. Hier is ruimte om de persoon te herdenken op een ongedwongen manier en samen het glas te heffen, te gaan eten…

Het is niet altijd makkelijk om te lachen en plezier te maken na een overlijden. Je kan je schuldig voelen. Op die momenten is het een meerwaarde dat anderen benoemen dat het oké is om te lachen. Rouwen houdt meer in dan enkel en alleen verdrietig zijn.

Probeer te peilen wat je vriend of vriendin nodig heeft. Op sommige momenten kan de persoon geen zin hebben om erover te praten, maar dit wil niet zeggen dat dit nooit het geval gaat zijn. Vraag niet altijd zomaar ‘Hoe gaat het met jou?’ zonder dat ze de kans krijgen uitgebreid te antwoorden. Geef hen dan ook de ruimte om hier op in te gaan en de kans om te zeggen dat het niet gaat. Na verloop van tijd wordt het moeilijk om te zeggen dat het niet gaat. Men kan het gevoel hebben dat de samenleving het overlijden al vergeten is. Dit wil niet zeggen dat er geen verdriet meer is.

Hoe omgaan met een rouwende vriend(in)?

Luisteren helpt

Durf te vragen hoe het gaat en wees bereid om te luisteren naar het antwoord. Denk niet dat de persoon na een aantal weken of maanden niet meer wil praten over het onderwerp. Probeer de overleden persoon niet dood te zwijgen. Langs de andere kant is het ook belangrijk om te accepteren dat de persoon er liever niet over praat. Praten is belangrijk, maar moet op de juiste moment gebeuren.

Durf praten over de overleden persoon

Sommige mensen geven aan het moeilijk te hebben om een gesprek aan te gaan met nabestaanden. Vooral mensen uit de omgeving ervaren hier moeilijkheden mee. Vrienden, kennissen, buren, ouders aan de schoolpoort… willen de persoon niet belasten met hun vragen en vermijden het onderwerp liever. Slachtoffers vinden het net heel fijn wanneer je praat over de overleden persoon. Dit wil niet zeggen dat zij hier altijd over willen praten. Accepteer het wanneer de persoon hier liever niet op ingaat.

 

Probeer het niet ‘op te lossen’

Sommige mensen zijn geneigd om andere mensen hun verdriet te proberen ‘verhelpen’.
Accepteer het feit dat je hun zorgen of verdriet niet kan laten verdwijnen. Een luisterend oor betekent meer dan je zelf denkt.

 

 Laat een berichtje na op moeilijke momenten

Er zullen altijd momenten zijn die moeilijker gaan dan andere. Dagen zoals de verjaardag van de overledene, de trouwdag, dagen waarop het gemis extra groot is. Probeer deze dagen niet te vermijden, laat een berichtje na of ga eens langs.

 

 Praktische taken overnemen

‘Laat maar weten wanneer je iets nodig hebt.’ Een zin die enorm veel gezegd wordt door de omgeving, een poging om de pijn te verzachten. Uiteindelijk is de kans klein dat je een telefoontje zal krijgen met een vraag voor hulp. Indien je een handje wil toesteken, help dan met praktische zaken. Breng hen wat te eten, zorgen voor nota’s uit de les… Het gaat over kleine praktische gebaren waardoor de nabestaanden minder belast worden en die een wereld van verschil kunnen betekenen op dergelijke momenten.

Wat kan je zelf doen om te helpen?

Op dergelijke moeilijke momenten zou je het liefste iemand zijn verdriet willen wegnemen of toch een glimlach op zijn of haar gezicht toveren. Hoe hard je hiervoor ook je best kan doen, soms is de persoon hier nog niet klaar voor. Accepteer dit. Je hoeft niet altijd grootse dingen te doen om een blijvende indruk na te laten. Help met praktische zaken, kort na de gebeurtenis. Op deze manier hebben zij tijd om te rouwen, om de situatie een plaats te kunnen geven. Ga af en toe eens langs, vraag hoe het met hen gaat, maar respecteer het tempo van de nabestaanden.

Hoe de herinnering levend houden

Foto’s zijn heel belangrijk voor nabestaanden. Dit maakt het voor een aantal mensen mogelijk om de persoon dagelijks te herdenken door een glimp van hem/haar op te vangen. Je kan jaarlijks samenkomen met een aantal vrienden, bijvoorbeeld op speciale dagen zoals een verjaardag, dag van overlijden, trouwdag, enzovoort. Deze momenten kunnen een symbolische betekenis hebben, om te tonen dat je de persoon niet vergeten bent. Tijdens deze momenten kunnen er herinneringen opgehaald worden maar er kan ook gelachen worden. Iedereen vult dit moment in naar eigen wens omdat ieder persoon hier op zijn manier mee omgaat.

Je hoeft niet altijd een officieel herdenkingsmoment te plannen om de persoon te herdenken.

Er zijn heel wat mensen die samen met de andere vrienden van de overledene iets gaan eten of drinken en op deze momenten herinneringen ophalen. Je kan ook op bepaalde momenten een bloemetje op het graf leggen, alleen of samen met andere vrienden.

Robin Carleer (overleden 2018) wordt geëerd door zijn vrienden 

Een voorbeeld hoe je je overleden vriend kan herdenken en de herinnering levend houden, vind je in onderstaand artikel. Voor de uitvoerders tevens een manier om hun rouwverwerking te stimuleren.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191129_04743727?articlehash=CD16700387674811CE51C7F1FE7A23E637A757360783473F2E351B845E1A6FD9C9605E40830CB16C7A8DD5487B29171B727E79D816802B14D8CD30D9675604E4

 Herinnering aan Julie Van Espen (vermoord 4 mei 2019)

Julie Van Espen. Een naam die in mei plots voor iedereen bekend in de oren klonk. De foto met haar stralende lach en fonkelende ogen werd over heel België verspreid. Iedereen leefde mee en voelde zich ongelooflijk verbonden. Achter dit blije gezicht schuilde een uniek persoon met een eens zo speciale persoonlijkheid. Met dit filmpje willen wij, de vriendinnen van Julie, haar boodschap delen. Hoe ze haar onuitputtelijke energie kon omzetten in interesse en appreciatie voor eenieder; hoe ze kon genieten van de kleine dingen zoals een prachtige zonsondergang of een vroege ochtendwandeling in het bos; hoe ze kracht putte uit het gelukkig maken van anderen die haar dierbaar waren; hoe ze haar liefde en geluk heel expressief en telkens opnieuw kon uitdrukken; hoe ze niet “zomaar” Julie Van Espen wou zijn, maar een verschil wou maken in de maatschappij. Ondanks haar afwezigheid heeft ze dat laatste zowaar nog kunnen realiseren: Julie heeft haar leven gegeven in de strijd tegen seksueel geweld. Deze strijd hoeft niet nodeloos te zijn geweest. Julie bracht een beweging op gang. Wij willen deze beweging verder zetten. Dit doen we samen met Punt.vzw, een organisatie die slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag begeleidt door toegankelijke en gepaste ondersteuning te bieden. Wij, de vriendinnen van Julie, gaan deze vereniging blijven steunen. We roepen jullie op om ons hierbij te helpen. Je kan Punt.vzw steunen via www.puntvzw.be
je kan het filmpje hier bekijken:  https://www.youtube.com/watch?v=DjaGvH1u4r4

 

 

 

 

 

ROUWKOST

 

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost                          Info@rouwkost.be
Rekeningnummer: BE91 7360 6896 8276                                     Bic-code: KREDBEBB 

privacy verklaring

 

 

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons