Selecteer een pagina

Omgaan met rouw als ouder

Als ouder heb je vaak de neiging om je kind(eren) het verdriet te besparen… maar weet dat dit ook wederzijds werkt. Jongeren willen op hun beurt dikwijls vermijden dat ze hun ouder(s) belasten met hun verdriet. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan. Wees daarom niet bang om vragen te stellen aan jouw kind. Communicatie, openheid en begrip zijn de sleutelwoorden om hier samen sterker uit te komen. Laat aan elkaar weten wanneer je er even wel of niet wil over praten en verstop je verdriet niet.

Hou ook geen informatie achter voor je kind. Soms lijkt het alsof bepaalde zaken er voor zullen zorgen dat een jongere nog meer verdriet heeft. Dit is zeker niet altijd het geval. Jongeren willen behandeld worden als een gelijkwaardige. Denk er ook aan dat wat jij soms aanvoelt als pijnlijk of niet relevant, juist een belangrijke factor kan zijn in het rouwproces van iemand anders. Niemand rouwt op dezelfde manier of hetzelfde tempo, zelfs je eigen kinderen niet.

Hoe maak je verlies bespreekbaar bij jongere kinderen?

Het is belangrijk dat je durft te praten met je kind. Het is dan van belang dat je op maat van het kind een gesprek aangaat, zonder waarheid te verdraaien. Vertel hen niet dat de overleden persoon bijvoorbeeld op vakantie is of ligt te slapen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat kinderen de overleden persoon niet als dood beschouwen of dat ze bang worden om te gaan slapen. Niets zeggen heeft ook zijn gevolgen. Kinderen hebben een heel levendige fantasie en gaan hun onwetendheid zelf invullen. Uit verschillende ervaringen blijkt dat het helpt om heel open te zijn naar de kinderen toe. Ze zijn vaak sterker dan je zelf denkt. Maak bijvoorbeeld gebruik van een mooi boek, aangepast aan de situatie van het overlijden. Je kan ook door middel van een spel het gesprek aangaan om de situatie luchtig te houden voor het kind.

Zowel voor jou als je gezin kan een herdenkingshoekje steun bieden. Op deze manier heeft de persoon nog steeds een plekje in de woning en in het gezin, ook al is hij niet meer fysiek aanwezig.
Het kan ervoor zorgen dat hij/zij bespreekbaar blijft en niet vergeten wordt. Op de website van Achter de regenboog worden er 10 veel voorkomende vragen rond kinderen en rouw beantwoord. Lees ook verder hieronder voor meer uitleg.

Meer informatie kan je ook vinden op onze anders website www.eerstetroost.be

Hoe rouwen tieners en adolescenten?

Tieners en adolescenten zijn geen kinderen meer maar zijn ook nog niet volwassen. Iemand verliezen in je dichte omgeving is een schok en vaak weten ze niet hoe ze hierop moeten reageren. Zij gaan je als ouder niet belasten met hun verdriet omdat ze zien hoe moeilijk je het hebt. Maak hen duidelijk dat je veel verdriet hebt maar dat het belangrijk is dat je verdriet deelt en ze bijgevolg ook bij jou terecht kunnen.

Erover praten helpt. Op deze manier kan je hen tips geven om met het verlies om te gaan. Jonge mensen gaan ook dikwijls op zoek naar informatie op het internet of willen communiceren met leeftijdsgenoten. Overloop samen met hen welke hulpverlening kan geraadpleegd worden. Respecteer hun mening als ze een eigen manier trachten te zoeken om het verlies een plaats te geven maar hou de ruimte voor communicatie open!

Vzw houvast geeft een mooi overzicht hoe verschillende leeftijdscategorieën omgaan met rouw en doodbesef.

 Problemen op school

Leerproblemen, problemen met klasgenoten of een gebrek aan motivatie zijn mogelijke reacties op het verlies van een dierbaar persoon. Zelfs wanneer het overlijden al maanden of jaren geleden is.

 

Wat te doen als je denkt dat je kind niet rouwt?

Wat te doen als je denkt dat je kind niet rouwt? Mensen zijn soms meester in het camoufleren van verdriet, zo ook jongeren. Achter hun soms onverschillig gedrag zijn ze dikwijls heel onzeker, bang en of boos. Vraag hen wat hen bezig houdt zonder het op te dringen om erover te praten. Maak gebruik van momenten om het ter sprake te brengen, bijvoorbeeld bij het ophalen van herinneringen. Respecteer ook dat ze soms alleen willen zijn en zich even willen afzonderen. Als je je zorgen maakt, zeg het hen ook.

Thuis een hoekje inrichten

Zowel voor jou als je gezin kan een herdenkingshoekje steun bieden. Op deze manier heeft de persoon nog steeds een plekje in de woning en in het gezin, ook al is hij niet meer fysiek aanwezig.
Het kan ervoor zorgen dat hij/zij bespreekbaar blijft en niet vergeten wordt.

 Emoties verstoppen

Verberg je emoties niet voor je zoon of dochter. Je denkt misschien dat je hen hierdoor spaart, maar het kan net voor meer onzekerheid zorgen bij je kind. De gebeurtenissen zorgen uiteraard voor een verschuiving in het leven van zowel jou als je kind. Als ouder ben jij op dergelijke momenten de steunpilaar, de veilige haven, van het kind. Je kind zal ongetwijfeld opmerken dat jij je anders gedraagt, dit is heel normaal. Toch is het belangrijk dat het kind jouw emoties kan begrijpen en het ook kan plaatsen. Kinderen vullen hun onwetendheden op met hun eigen fantasieën, wat alle kanten kan uitgaan op zo’n momenten. Toon dus je emoties aan je zoon of dochter zodanig dat zij deze ook kunnen begrijpen. Ze leren hierbij dat het oké is om je emoties te uiten en deze te delen met je omgeving.

Extra informatie en handige tips

Meer informatie en opdrachten die je kan uitvoeren met je kinderen via de website van de KU Leuven.

ROUWKOST

 

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost
Rekeningnummer: BE41 0018 5241 0010
Bic-code: GEBABEBB
Donatie

 

© 2018 Rouwkost.

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW 
  • vzw Ambras 
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons