Selecteer een pagina

Hulpverlening

Slachtofferzorg

Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Deze website wil je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.

Naar Slachtofferzorg

Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening is een dienst van de politie die een eerste opvang biedt aan slachtoffers en nabestaanden.
Zij zullen naar je luisteren en je kan bij hen ook informatie vragen over wat er gebeurd is of waar en wanneer je dit kan bekomen.
Je kan hen bovendien vragen waar je hulp kan vinden als je het moeilijk hebt met wat je overkomen is.
De slachtofferbejegenaar kan je vinden bij de lokale politiezone.

Filmpje met meer uitleg over de werking van slachtofferbejegening:


Slachtofferonthaal

Bij de dienst slachtofferonthaal werken justitieassistenten. Als het parket vindt dat je als slachtoffer of nabestaanden verdere hulp nodig hebt, dan zullen ze je contacteren om je te helpen.
Zij zullen je begeleiden doorheen het dossier dat opgesteld werd door de politie.
Aan de slachtofferbejegenaar van je politiezone, kan je ook de gegevens van deze dienst vragen en hen zelf contacteren.
De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.

meer informatie: https://justitiehuizen.be/slachtoffer

Slachtofferhulp (CAW)

Alle slachtoffers, nabestaanden en getuigen kunnen terecht bij het CAW voor slachtofferhulp. Deze hulp is gratis en voor zowel jongeren als volwassenen.

Het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) ondersteunt en begeleidt je bij bepaalde gebeurtenissen.
Zij helpen je om met het verlies om te gaan op zowel psychisch als emotioneel vlak.
Alles wat je vertelt is vertrouwelijk, zonder jouw toestemming mogen zij dit dus niet verder vertellen.
Een hulpverlener bij het CAW kan je informatie en advies geven als je vragen hebt over je rechten als slachtoffer. Je kan contact opnemen met het CAW via 078 150 300, of via www.caw.be.  Volwassenen kunnen elke werkdag van 13u-17u chatten op https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/. Jongeren kunnen elke werkdag van 13u-19u chatten op https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat.

Filmpje met meer uitleg over de werking van CAW:

Jongeren advies centrum (JAC)

Het JAC (Jongeren AdviesCentrum) helpt jonge mensen tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Heb je problemen thuis of vragen over bvb seks, pesten, misbruik,… dan kan je bij het JAC terecht.
Ook over je verdriet praten kan je er. Ze kunnen er je tips geven om met je verlies om te gaan.
Contact opnemen kan via chat, elke werkdag tussen 13u en 19 uur. Dit is volledig anoniem en gratis. Je kan mailen of telefonisch contact opnemen met het JAC tijdens de openingsuren. Daarnaast staat de deur van het JAC in je buurt altijd open voor jou.

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.jac.be

Awel

Wij luisteren naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Daarnaast werken we volledig anoniem. Dit betekent dat enkel jij -als oproeper- en Awel ervan op de hoogte zijn dat jij met ons contact opneemt. We brengen niemand op de hoogte (geen ouders, leerkrachten, …) én telefoongesprekken verschijnen niet op de factuur. Bovendien is een gesprek met Awel helemaal gratis! Je kan telefonisch contact opnemen met Awel op het nummer 102, elke dag tussen 16u en 22u, behalve op zon- en feestdagen. Daarnaast kan je ook mailen via brievenbus@awel.be. De chat is elke dag beschikbaar tussen 18u en 22u, behalve op zon- en feestdagen. Je kan op het forum een boodschap achterlaten waar je binnen 24 uur een antwoord op krijgt.

Meer informatie vind je op www.awel.be.

Filmpje met meer uitleg over de werking van Awel:

Missing You

Missing You ijvert ervoor dat ieder kind, jongere of jongvolwassene die geconfronteerd wordt met verlies, voldoende ruimte en gepaste steun krijgt om zijn individueel rouwproces op de best mogelijke manier te doorlopen.
Zij helpen je om te leren omgaan met het verlies dat je geleden hebt, door te helpen verwoorden en uitbeelden wat er in je omgaat.
Samen met andere leeftijdsgenoten die hetzelfde meegemaakt hebben, kan je je gevoelens delen en erover praten.
DIt kan in bijeenkomsten die georganiseerd worden alsook op een “rouwkamp” dat door Missing You jaarlijks ingericht wordt.

Meer informatie vind je op www.missingyou.be.

Werkgroep verder

De werkgroep verder is een organisatie die er op gericht is om nabestaanden van zelfdoding te helpen.
Je kan er terecht om in groep of individueel te spreken over wat je voelt nadat je iemand verloren hebt door zelfdoding.
Je kan deelnemen aan de jongerenwerking of aan andere activiteiten die georganiseerd worden door deze organisatie.
Je kan ook op bepaalde dagen en uren chatten met lotgenoten.

Meer informatie vind je op www.werkgroepverder.be

Zelfmoordlijn 1813

Heb je dringend nood aan een gesprek?  Bel 1813, dit is volledig anoniem, gratis en 24/7 bereikbaar.  

Chatten is mogelijk van 18u30 tot 22uur.  

Mailen via https://email.zelfmoord1813.be. Binnen 5 werkdagen heb je een antwoord in je mailbox.  

Via het luik Zelfhulp, vind je informatie en tools om zelf aan de slag te gaan om je zelfmoordgedachten onder controle te krijgen.  

Meer informatie vind je op www.zelfmoord1813.be.

Tele-onthaal 106

Wat is Tele-onthaal?

Tele-onthaal, dat zijn stuk voor stuk ervaren vrijwilligers waar jij je verhaal bij kwijt kan. We luisteren naar je, anoniem en in vertrouwen, telefonisch en via chat.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan met ons over alles praten. Wat je maar kwijt wil, of wat er ook op je weegt: we zijn er voor jou.

Problemen in je relatie, eenzaamheid, boosheid, onmacht of verdriet: daar kan een gesprek echt bij helpen. Als je gewoon de dingen op een rijtje wil zetten, of als je even je hart wil luchten, ben je welkom.

Wanneer kan je ons bereiken?

Je kan ons dag en nacht bellen, 7 dagen op 7, via het gratis nummer 106. Bepaalde uren van de dag kan je ook met ons chatten via tele-onthaal.be

Een gesprek levert heel wat op

Je krijgt onze volledige aandacht en tijd. We luisteren, leven mee en zetten alles met jou op een rijtje. Dat doet vaak al heel veel deugd. Als dat nodig is, verwijzen we je bovendien naar de passende hulpverlening. Contacteer ons gerust: want praten is echt de eerste stap.

Rondpunt (verkeer)

Rondpunt vzw, ijvert voor een goede opvang van verkeersslachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden en getuigen van een verkeersongeval. Je kan er terecht met je kleine en grote zorgen. Rondpunt informeert, verwijst door en sensibiliseert voor veiliger verkeer. Ga naar www.rondpunt.be of bekijk het filmpje om te ontdekken waarvoor je terecht kan bij Rondpunt!

Rondpunt in woord en beeld from Rondpunt vzw on Vimeo.

OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen)

OVK biedt hulp en steun aan families van (jonge) dodelijke verkeersslachtoffers. Daarbij stelt de vereniging zich in de plaats van professionele hulpverleners, maar werkt ze complementair: vanuit onderlinge hulp en solidariteit tussen getroffenen levert OVK unieke expertise aan. Dit is het hart, de motor van de werking.

De werking van OVK is gestoeld op drie doelstellingen. In de eerste plaats willen we hulp, begeleiding en ondersteuning bieden aan families die een kind verloren in een verkeersongeval. We ijveren om (professionele) opvang en begeleiding van nabestaanden van verkeersslachtoffers te verbeteren en sensibilisatie en bewustmaking inzake verkeersveiligheid.

Meer informatie vind je op www.ovk.be

Rouwzorg Vlaanderen

Rouwzorg Vlaanderen vzw” is een vrijwilligersorganisatie die werkt rond ‘zorg om mensen in rouw’ en wordt gerund door een ploeg ervaren en geschoolde mannen en vrouwen. Momenteel zijn er dertig vaste rouwbegeleiders en daarbij nog vier andere medewerkers die mede de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering uitmaken.

Onze lotgenotengroepen situeren zich in en rond Antwerpen terwijl onze website een overzicht biedt van netwerking in het hele Vlaamse land.

De vrijwilligers werken vanuit een christelijke inspiratie maar de werking staat open voor iedereen met respect voor elkeen zijn visie. Meer informatie vind je op www.rouwzorgvlaanderen.be.

Ovok Ouders van een overleden kind

Via het centraal contactadres kan je als ouder kennis maken met de vereniging, kan je ons jouw verhaal doen (schriftelijk of mondeling), kan je informatie vragen, kan je verder in contact komen met provinciale en plaatselijke medewerkers.

Je kunt ook gebruik maken van het contactformulier. Bij de provinciale contactadressen kan je in contact komen met ouders; je kunt er terecht met nood aan meer begrip, meer hoop en inzicht.

Het uitgangspunt is en blijft zelfhulp: ouders helpen elkaar het verlies te verwerken.

Centraal contactadres

Christine Langouche

Nieuwstraat 41 – 3360 Korbeek-Lo

@: info@ovok.be

Centraal contactnummer

Petra Heremans

T: 0497 70 88 26

De zelfhulpgroep ‘Ouders Van een Overleden Kind’ – O.V.O.K. ontstond in 1983. O.V.O.K. wil ouders die een kind verliezen een helpende hand reiken en bijstaan in de verwerking van het immense verdriet. De vereniging bestaat uit vrijwilligers die ook lotgenoot zijn en uit ervaring weten wat het verlies van een kind betekent. Je kan bij  O.V.O.K. terecht voor individueel contact, verschillende praatgroepen, een jaarlijkse landelijke dag, driemaandelijks tijdschrift ’t Vergeet-mij-nietje en andere activiteiten rond welbepaalde thema’s.

Jongerengids (informatief)

Jongerengids geeft betrouwbare informatie op maat van kinderen en jongeren over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Ze bieden basisinfo aan en verwijzen door naar andere goede bronnen.

Jongerengids is, naast een website voor 11- tot 22-jarigen, ook een boekje dat in september 2017 verspreid werd naar alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in Vlaanderen en Brussel. Je vindt de papieren gids ook in een JAC of Jeugddienst in je buurt. Je kan de gidsen niet bijbestellen.

Jongerengids is een project van De Ambrassade, in opdracht van de Vlaamse Overheid. De gids en website kwamen tot stand in samenwerking met meer dan 60 expert-organisaties en heel wat kinderen en jongeren.

Meer informatie over rouw en verlies vind je er op https://jongerengids.be/jongeren/rouw-en-verlies.

Samen verder

Dit zijn mooie woorden. Eerlijk. Herkenbaar. Confronterend ook. Zeker als je weet dat deze woorden van een jongere komen.

‘Samen Verder’ wil rouwende jongeren (16+) en jongvolwassenen samen brengen in de 5 Vlaamse provincies (2 reeksen van 5 avonden) om elkaar erkenning en steun te bieden. Gedurende 5 avonden komen we samen met maximum 10 lotgenoten. Zij weten als geen ander hoe verdriet verschillende gezichten kan hebben. Zij (h)erkennen de woede, schuld, pijn, angst,… Lotgenoten weten hoe het is om iemand niet los te laten, maar anders vast te houden.

Samen VerderSamen slaat zowel op de groepsleden die deelnemen, als op de verschillende verenigingen die samen aan dit project werken. Op die manier leren jongeren verder leven na hun verlies. Ze raken verder net omdat ze het samen doen.

Onze doelstellingen

  • Een netwerk opzetten waar jongeren en jongvolwassenen op hun eigen manier met leeftijdsgenoten ervaringen kunnen uitwisselen. Ze dragen op deze manier elkaars last.
  • Een gezonde verliesverwerking bevorderen. Want dit bevordert het algemeen welzijn van jongeren en jongvolwassenen.
  • De maatschappelijke betrokkenheid op het thema ‘rouw’ versterken.
  • De samenwerking vergroten en versterken tussen de verschillende partners. Door samen te werken geven we een gezamenlijk antwoord op een nood die ervaren wordt binnen de verschillende rouw-lotgenotenverenigingen. SAMEN raken we VERDER.

https://samenverder.wordpress.com/wie-zijn-we/

Saying Goodbye

Saying Goodbye wil zich als vereniging inzetten voor kinderen, jongeren en volwassenen die recentelijk of langer geleden geconfronteerd werden met het verlies van een dierbare. 

Jaarlijks organiseren we hiervoor allerhande activiteiten waarbij lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een open, vriendelijke en ongedwongen sfeer.   Dit kan tijdens de ontmoetingsdagen, weekends voor volwassenen, daguitstappen, educatieve avonden en vormingsdagen, het jaarlijkse rouwkamp voor kinderen en jongeren enz. Het thema rouw is hierbij steeds aanwezig, doch niet altijd even uitdrukkelijk. Kinderen en jongeren hebben immers ook momenten van sport, spel, recreatie en rust nodig.

Saying Goodbye wordt gedragen door een enthousiast en gespecialiseerd team van vrijwilligers met het hart op de juiste plaats en wordt mogelijk gemaakt door de steun van vele sponsors en partners. Een vzw voor mensen, gedragen door mensen.

http://www.saying-goodbye.be/

Tejo

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal vanuit hun eigen therapiescholing, maar gebruiken de Kort Oplossingsgerichte Therapie als gemeenschappelijke leidraad om kortdurend met jongeren aan de slag te gaan. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten.
Naar de Tejo website

CLB

Aan elke school is een CLB verbonden, waar je als jongere terecht kan. We proberen in de eerste plaats naar jou te luisteren en als je wil, ook met jou te praten, jou te troosten, jou te informeren…
We willen er graag zijn voor jou wanneer je het moeilijk hebt. We kunnen ook samen met je leerkrachten bekijken waar jij nood aan hebt.
Aarzel niet om de stap naar ons te zetten, je leerkracht of je leerlingenbegeleider weet ons te vinden. 

Je kan nu ook chatten met het CLB: Chat met het CLB!

De Bleekweide

kinderen-jongeren-volwassenen We maken mee… We worden gepest. Zien ‘leven’ niet meer zitten. Onze nesten krijgen deuken. We ontberen ‘tijd’. Partner gaat dood. Mama stapt uit het leven. We voelen ons verward. Leven met een beperking. Weten niet meer wie we ZIJN!. Allen maken we mee…kwetsbare eenzame …

Het Bleekweideteam is professioneel opgeleid om de draagkracht, de veerkracht, de mogelijkheden en kwaliteiten van een individu naar boven te halen. Het team is opgeleid in het begeleiden van verlies- rouw en trauma processen.

Contact: Bleekweide vzw, Groot-Begijnhof 16A, 9000 GENT

info@bleekweide.be
Naar de Bleekweide website

Boven De Wolken

En plots staat je wereld stil…
Zachtjes streel je die hele kleine vingertjes, je aait over donzige haartjes en geniet bij het zien van zoveel moois. Je probeert ieder detail in je op te nemen en nooit nog te vergeten.
Je bent jong mama of papa geworden van een baby doch er is iets misgelopen waardoor je kindje overlijdt.
Dan kan “boven de wolken” een hulp zijn
Wat doen we?
Fotografie van overleden baby’s.
Ook als sterrenouder ben je heel fier en wil je alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Het leren leven met het verlies van je baby vraagt heel veel tijd. Het is een periode met een rollercoaster van gevoelens. Instorten, veel huilen, terug durven lachen, dingen willen doen voor en met hen en het maken van herinneringen. Dat laatste willen wij voor jullie doen.
info@bovendewolken.be
0472/71.72.07 

Lost & Co

Lost & co is een warm initiatief, vooral voor jonge mensen, die iets, iemand of zichzelf verloren zijn.
Naar de Lost & co website

ROUWKOST

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is.

vzw Rouwkost
Rekeningnummer: BE41 0018 5241 0010
Bic-code: GEBABEBB

© 2018 Rouwkost.

Het maken van deze website, dat konden we niet alleen. We zijn volgende organisaties dan ook zeer dankbaar: 

  • Politiezone AMOW 
  • vzw Ambras 
  • Provincie Vlaams-Brabant

Volg Ons

Share This