Getuigenissen

THEMAFILMPJE: 

“PRATEN KAN ECHT HELPEN”.

                                                                                                                                                                                      Liesbeth heeft ervaren dat praten met iemand niet makkelijk is. Uiteindelijk heeft ze wel steun gevonden bij een studentenpsychologe.

Dit korte themafilmpje komt uit de getuigenissen van 6 jonge mensen over hoe zij rouw ervaren hebben na het verlies van een dierbare.                                                                                                                                                                            De volledige video kan je hier vinden: Wanneer iemand dichtbij plots veraf is

THEMAFILMPJE:

 “AFSCHEID NEMEN”                                                                                                                                                             

Esther heeft van haar verongelukte vriend afscheid kunnen nemen. Het was geen mooi zicht maar het heeft rust gebracht.

Dit korte themafilmpje komt uit de getuigenissen van 6 jonge mensen over hoe zij rouw ervaren hebben na het verlies van een dierbare.                                                                                                               

De volledige video kan u hier vinden: TIJD HEELT NIET ALLE WONDEN

Voorwoord

In opdracht van vzw Rouwkost verhalen 6 straffe jonge mensen hun ervaring na het verlies van iemand dichtbij. Ze hebben de bedoeling om jonge mensen te helpen die geconfronteerd worden met verlies en rouw.
Deze getuigenissen werden in twee filmpjes gemonteerd.

Een eerste filmpje “Wanneer iemand dichtbij plots veraf is” handelt over gevoelens van woede, onmacht, verdriet,… na een verlies.

In een tweede filmpje “Tijd heelt niet alle wonden, maar kan ons leren ermee om te gaan”, geven ze, vanuit hun ervaring, manieren weer om met rouw om te gaan.

Deze getuigenisfilmpjes werden gemaakt met de financiële steun van de CERA COOP en de Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en gezin.

Vzw Rouwkost

HISTORIEK Als slachtofferbejegenaar bij de lokale politie dienden wij slachtoffers en nabestaanden op te vangen. Onze ervaring was dat heel wat ouder(s) vragen hadden over de manier om hun kinderen te helpen het verlies te verwerken. In 2012 groeide het idee om een...

tijd heelt niet alle wonden

Tijd heelt niet alle wonden maar kan ons leren ermee om te gaan

wanneer iemand dichtbij plots veraf is

Wanneer iemand dichtbij plots veraf is

Rouw- en verliescafé, een ontmoetingsplaats waar verlies gehoord en gedeeld wordt

Het scheelt als je deelt... ‘Niemand luistert nog naar mijn verhaal.’ ‘Ze vinden dat ik na amper één jaar, mijn leven terug moet opnemen.’ ‘Ik ging terug werken en niemand vroeg hoe het met me ging.’ Meer op https://www.rouwenverliescafe.org/

Gamen als manier om met rouw om te gaan

Rouwen om zijn moeder lukte hem niet. Tot hij die ene game speelde Emoties Een game kan helpen bij het ervaren en verwerken van emoties, merkte Len Maessen. Hoe kan het dat iemand achter de console wél aan rouwen toekomt? 26 mei 2023 Daar stonden we dan in haar...

Felle kleuren

Felle kleuren  Felle kleuren dwingen me neer te leggen   Mijn ogen te sluiten  Ik luister naar de klanken    Verdoofd, verlamd, verstijfd  Van geluk.    Zo blij dat ik bijna niet voel wat ik denk  En ik denk dat ik gelukkig ben.    Ik kan het rond mij...

Berrefonds

Het Berrefonds wil een houvast zijn voor (groot)ouders, familie en vrienden op het moment dat hen het ondenkbare overkomt: het verlies van een kind.

Verschillende Diensten

meer uitleg over de verschillende politiediensten

Rechten van de nabestaanden

Als nabestaande heb je niet enkel plichten maar ook rechten. Zo mag je bijvoorbeeld contact opnemen met iemand van het parket, mag je waardig afscheid nemen, het dossier inkijken, het origineel van een afscheidsbrief krijgen, enz.

De richtlijnen van de minister van justitie en binnenlandse zaken staan in een ‘omzendbrief Col 17/2012’ over het respectvol omgaan met een overledene, het overlijden meedelen en de plaats van de feiten schoonmaken hebben ze ook een omzendbrief opgesteld.

Meer uitleg vind je in de onderstaande rubrieken.

Werking naargelang de oorzaak van het overlijden

Bij zelfdoding Wanneer iemand dood wordt gevonden, gaat politie steeds de omstandigheden onderzoeken. Ook al lijkt het duidelijk om een zelfdoding te gaan, toch gaat de politie proberen na te gaan of er geen andere personen bij betrokken zijn. Dit politioneel...

Algemene gang van zaken

Eerste Vaststelling Als iemand sterft door iets anders dan ziekte, ouderdom of een andere natuurlijke oorzaak, dan is dat een niet-natuurlijk overlijden. Wanneer een dokter dit vaststelt, verwittigt hij of zij de politie. Die komt ter plaatse, zoekt alle gegevens op...

Films voor young adults

Deze film is op het gelijknamige boek gebaseerd. Hazel is ziek en draagt een zuurstoftank bij zich, Gus is ook ziek en heeft een beenprothese. Ze worden smoorverliefd en samen maken ze grappen over hun situatie, maar ze weten beiden dat ze niet oud gaan worden....

Boeken voor young adults

Een intrigerende roman over de laatste dag van twee Amerikaanse jongens. Een New York Times-bestseller voor young adults.Hazel is ziek en draagt een zuurstoftank bij zich, Gus is ook ziek en heeft een beenprothese. Ze worden smoorverliefd en samen maken ze grappen...